Zwaardvechten

Zwaardvechten uit de middeleeuwen. Destijds een noodzaak nu een krijgskunst. Na jarenlang onderzoek in binnen en buitenland geëvolueerd tot een ware krijgskunst die men bij KDF kan aanleren.

Stichting KDF Nederland

Door jarenlange ervaring is KDF een toonaangevende school. De bekwaamheid van de docenten, assistenten en vrijwilligers tijdens de lessen en daarbuiten garandeerd maximale veiligheid en begeleiding.

Onderzoek

Door internationale samenwerking met o.a. het Royal Armouries in Leeds hebben wij ruime kennis in huis om u te kunnen voorzien van de juiste lesstof.
logo kdf met ridder witbg         'HEIETH DICH, HAB ACHT AVE MICH, TRUF ICH DICH ICH VERSCHNEID DICH'
 (BEWARE, TAKE CARE OF ME; IF I CATCH YOU I WILL MINCE YOU)
Weapons Combat Systems 
zondag, mei 20, 2018
mrt 20 2018

Huisregels

Huisregels Stichting KDF Nederland

Les:
-de les begint op tijd, de zaal is minstens 15 minuten voor aanvang van de les geopend
-leeringen zijn voor aanvang van de les omgekleed en staan in de zaal
-elke les wordt begonnen en geëindigd met een groet, dit uit respect voor elkaar en de stijl
-de oefeningen worden volgens uitleg van de lesgevende uitgevoerd, dan is namelijk de veiligheid beter gegarandeerd
-er worden geen andere oefeningen gedaan dan die, welke door de docent(-e) voorgedaan en uitgelegd zijn, dat is belangrijk voor het leerproces en het overzicht tijdens de les.
-iedereen heeft respect voor elkaar, en voor degene die lesgeeft lesgeld
-dit loopt per maand en het is per maand opzegbaar, er zijn geen jaarcontracten.
-inschrijfgeld betreft een maand lesgeld, een Shirt van de stichting en 1 euro administratiekosten.
-het wordt uitsluitend per automatische incasso geïnd, hier zijn geen uitzonderingen op. Het loopt echter per maand.
-bij een achterstand van drie maanden of meer wordt eerst contact gelegd, als na herhaald contact het lesgeld niet is voldaan wordt er toegang tot de les en activiteiten ontzegd.

Gedrag
-Respect staat voorop, tijdens, na en rondom de lessen en alle activiteiten.
-Elke vorm van wangedrag (in de breedste zin van het woord) kan leiden tot definitieve lesontzegging en ontzegging van toegang tot alle activiteiten van de Stichting en daaraan verbonden of gerelateerde organen en activiteiten.
-in alle gevallen beslist het bestuur definitief wat er gebeurt wanneer het mocht komen tot een maatregel.
-De docent(-e) is niet verplicht een waarschuwing te geven bij ernstig wangedrag, een enkele melding bij het bestuur is voldoende.
-tevens is het spelen van politieke spelletjes, uitspelen van anderen, wig drijven tussen mensen en alles wat daarop lijkt ten strengste verboden, het leidt zonder meer tot lesontzegging en ontzegging tot deelname aan welke activiteit van de Stichting en gerelateerde organisaties of onderdelen dan ook.

Wapengebruik
-Het is ten strengste verboden op eigen initiatief een scherp wapen mee te nemen of daar zonder voorafgaand overleg met bestuur en / of de docent(-e) mee te trainen.
-De instructies van de lesgevende dienen te allen tijde precies te worden opgevolgd zodat de lessen veilig verlopen.
-De leerling is altijd verantwoordelijk voor de manier waarop het wapen gebruikt wordt.

Alcohol en andere middelen
-gebruik, onder invloed verkeren van, of voorhanden hebben van hard drugs, soft drugs of andere middelen die bij wet verboden zijn, of het functioneren van de leerling en de orde in de les negatief beïnvloeden is ten strengste verboden. Overtreding hiervan leidt tot ogenblikkelijke les- en activiteitenontzegging.
Noodzakelijke medicijnen mocht iemand op doktersadvies of wegens ziekte of aandoening noodzakelijkerwijs afhankelijk zijn van medicijnen, dan dient dit bij het bestuur en de lesgevenden gemeld te worden. In dit geval is het natuurlijk redelijk de leerling dit gebruik toe te staan. Wel moet gekeken worden naar de invloed op het functioneren van de leerling en of dit gevaar oplevert voor de omgeving en of les.

Politiek en Religie
Wij hebben een stichting met als doel historische vechtkunst beoefenen binnen de kaders van de Stichting en de daaraan verbonden doelen en visies. Het is daarom niet toegestaan om politieke overtuigingen te uiten van welke zijde of welke partij, religie of ideologie dan ook. Tevens sluit KDF Nederland zich nooit aan bij politieke acties, of standpunten. Desgevraagd zullen bijvoorbeeld journalisten e.d. Alleen een antwoord krijgen: wij doen niet aan politiek, wij hebben daar verder geen mening over.
Bij KDF Internationaal is de constitutie erg kort: 'no politics' en daar houden wij ons graag aan. Wij begeven ons niet op dat gladde ijs.
Geschillen Bij enig geschil dat buiten de bovenstaande regels valt beslist het bestuur of bij afwezigheid van een der bestuursleden, de voorzitter of een ander bestuurslid. Deze beslissing wordt echter wel in onderling bestuursoverleg genomen. De communicatie daarvan kan door een bestuurslid gedaan worden.
Bij lesdeelname verklaart men zich automatisch akkoord met deze situatie en de overige regels van het huishoudelijk reglement.

Informatie

Hier vind u een overzicht waarom KDF:

Meer informatie

Bezoekers


Vandaag: 7
Gisteren: 4
Deze Week: 35
Vorige Week: 15
Deze Maand: 91
Vorige Maand: 151
Totaal: 3787

Samenwerkende Partners